søndag 27. november 2011

En bok om Den hellige ånd?

I motsetning til de fleste andre innledningene til Bibelens bøker her i Bibelportalen gir denne deg ingen teologiske ”fakta”. Den er en ren ’spekulasjon’, så får du vurdere hva du selv tenker.

Allerede i det første kapittelet kan vi lese:  
For Hanna ba stille, i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, og han sa til henne: «Hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg!»
1 Sam 1:9-18
Det er lett å tenke på den første pinsedagen hvor de 120 talte i tunger og ble beskyldt for å være fulle.

I kapittel 3 er det henvisning til at ”ord og syner” fra Herren er noe som skal være det som er vanlig. Og Herren talte til et barn.

I kapittel 10 kan vi lese om hvordan Saul taler profetisk sammen med profetene.

Når Herren forkaster Saul som konge (kap 15), er det salvelsen han mister (se 16:14) – ikke kongemakten. Den beholder han i ytterligere ca 15 år.

I det øyeblikk David blir salvet til konge er Herrens ånd over ham (16:13) selv om det går mange år før han framstår som konge, men:

Davids lovprisning og harpespill har en overnaturlig effekt på Saul.

Slik kan vi fortsette… Det er spennende å lese denne boka med fokus på Herrens Ånd!